Đèn y khoa

Hiển thị một kết quả duy nhất

Đèn Đo Thị Lực

Bảng Đo Thị Lực Chữ C

800.000

Đèn Đo Thị Lực

Bảng Đo Thị Lực Chữ ZU

750.000

Đèn Đo Thị Lực

Bảng Đo Thị Lực Màu

1.750.000

Đèn Đo Thị Lực

Bảng Mica Đo Thị Lực

110.000

Đèn Hồng Ngoại

Bóng Đèn Hồng Ngoại Osram

250.000
130.000

Đèn Cực Tím

Đèn Cực Tím Di Động

1.250.000
850.000

Đèn Đọc Phim

Đèn Đọc 1 Phim

970.000

Đèn Đọc Phim

Đèn Đọc 2 Phim

1.550.000

Đèn Đọc Phim

Đèn Đọc 3 Phim

2.200.000

Đèn Đọc Phim

Đèn Đọc 4 Phim

0

Đèn Hồng Ngoại

Đèn Gù Hồng Ngoại TNE 1,7m

780.000
450.000
4.200.000
850.000

Đèn Khám Bệnh

Đèn Tiểu Phẫu MEDILED

850.000