Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Showing 1–0 of 29 results

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

1Bơm Tiêm 50ml

7.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

2Lancets Nhôm

65.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Bình Hủy Kim – Bơm Tiêm

20.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Bộ Thở Oxy Có Túi

45.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Bộ Xông Khí Dung

35.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Bơm Tiêm 10ml

2.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Bơm Tiêm 1ml

1.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Bơm Tiêm 20ml

5.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Bơm Tiêm 3ml

1.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Bơm Tiêm 5ml

1.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Bơm Tiêm Omnican U-100 – Bbraun

350.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Dây Garo Lấy Máu

6.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Dây Hút Dịch – Hút Đàm

4.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Dây Oxy 2 Nhánh

15.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Dây Silicon Máy Hút Đàm

300.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Dây Truyền Dịch

7.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Dụng Cụ Chống Cắn Lưỡi Airway

10.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Đầu Hút Mũi Nhựa

10.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Đầu Kim Tiêm Insulin

2.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Khoa Ba Nhánh Có Dây

9.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Khóa Ba Nhánh Không Dây

6.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Kim Bướm

2.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Kim Luồn Tĩnh Mạch

6.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Miếng Lọc Máy Hút Đàm

90.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Sonde Dạ Dày Argyle

19.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Sonde Dạ Dày Kangaroo 29 Ngày

190.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Sonde Foley – Sonde Tiểu 2 Nhánh

14.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Sonde Foley – Sonde Tiểu 2 Nhánh Tốt

19.000

Bơm Tiêm - Dây Truyền - Sonde

Túi Cho Ăn

45.000