Dụng cụ vật lý trị liệu

Hiển thị một kết quả duy nhất

Dụng Cụ Tập Tay - Chân

Banh Gai Tập Vật Lý Trị Liệu

17.000

Dụng Cụ Tập Tay - Chân

Bao Tay Tập Vật Lý Trị Liệu

50.000

Dụng Cụ Tập Tay - Chân

Bi Lăn Tay – Tập Vật Lý Trị Liệu

120.000

Dụng Cụ Tập Tay - Chân

Bóp Tay Gỗ

50.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Búa Diện Chẩn Lớn

80.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Búa Diện Chẩn Nhỏ

70.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Bút Bấm Vật Lý Trị Liệu

210.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Cào Diện Chẩn Lớn

85.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Dò Cào Diện Chẩn

70.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Dụng Cụ Dò Cầu

78.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Dụng Cụ Dò Đồng

70.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Dụng Cụ Dò Gai

70.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Dụng Cụ Dò Hạt

70.000

Dụng Cụ Tập Cổ

Dụng Cụ Kéo Cổ Bằng Hơi

420.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Dụng Cụ Lăn Thái

200.000

Dụng Cụ Tập Cổ

Đai Kéo Cổ

150.000

Dụng Cụ Tập Cổ

Ghế Kéo Cổ (Tạ trước)

950.000

Dụng Cụ Tập Tay - Chân

Ghế Tập Tay – Chân (Ba Trong Một)

2.300.000

Dụng Cụ Giác Hơi

Giác Hơi Vali Đen Duy Thành

420.000

Dụng Cụ Giác Hơi

Giác Hơi Vali Nâu Duy Thành

490.000

Dụng Cụ Tập Tay - Chân

Giày Nâng Bàn Chân Rủ

650.000

Dụng Cụ Tập Cổ

Gối Cột Sống Cổ

350.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Kim Châm Cứu Tuệ Tĩnh

17.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Kim Châm Cứu Vô Trùng Arlo Khánh Phong

60.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Lăn Cầu Đôi Lớn

135.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Lăn Cầu Đôi Nhỏ

95.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Lăn Cầu Đơn Lớn

95.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Lăn Đồng Đôi Lớn

115.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Lăn Đồng Đơn Lớn

87.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Massage Gỗ 5 Hàng

125.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Massage Gỗ Đa Năng

170.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Massage Pen

450.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Máy Châm Cứu 6 Giắc 808I

1.600.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Máy Điện Châm Việt Nam

450.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Máy Massage AUKEWEL 4M

750.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Máy Massage LIFECARE 8M

1.300.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Nhang Ngải Cứu Tuệ Hải Đường

30.000

Dụng Cụ Diện Chẩn

Quả Cầu Gai Diện Chẩn

75.000

Dụng Cụ Tập Tay - Chân

Tạ Đĩa Tập Vật Lý Trị Liệu

15.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Túi Chườm Đa Năng Hướng Dương

130.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Túi Chườm Lạnh

39.000

Dụng cụ vật lý trị liệu

Túi Chườm Nước Nóng

57.000

Dụng Cụ Tập Tay - Chân

Xe Đạp Có Guốc – Có Kháng Lực

700.000

Dụng Cụ Tập Tay - Chân

Xe Đạp Không Guốc – Có Kháng Lực

500.000