Vật Tư Tiêu Hao Khác

Showing 1–0 of 13 results

Dụng Cụ Phân Chia Thuốc

Dụng Cụ Cắt Thuốc

22.000

Dụng Cụ Phân Chia Thuốc

Dụng Cụ Nghiền Thuốc

22.000

Dụng Cụ Phân Chia Thuốc

Dụng Cụ Phân Thuốc Ngày Lớn

22.000

Dụng Cụ Phân Chia Thuốc

Dụng Cụ Phân Thuốc Tuần

57.000

Que Đè Lưỡi - Lọ Xét Nghiệm

Lọ Xét Nghiệm HTM

2.000

Dụng Cụ Phân Chia Thuốc

Phân Thuốc Ngày Nhỏ

18.000
22.000
22.000
22.000

Pin Máy Y Khoa

Pin Panasonic Alkaline AA

30.000
30.000

Pin Máy Y Khoa

Pin Panasonic CR2032

20.000

Que Đè Lưỡi - Lọ Xét Nghiệm

Que Đè Lưỡi Gỗ Chưa Tiệt Trùng

25.000