Máy thử đường Huyết- Que thử

Hiển thị một kết quả duy nhất

250.000
95.000

Máy móc y khoa

Kim Lấy Máu Dẹp

65.000

Máy móc y khoa

Kim Lấy Máu Terumo

85.000
85.000
1.725.000

Máy Đường Huyết

Máy Đo Đường Huyết Gluco.Dr

1.500.000
990.000
2.050.000
1.350.000
150.000
205.000
164.000
290.000
190.000
290.000
200.000
220.000
200.000
290.000
350.000
210.000
250.000