Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Hiển thị một kết quả duy nhất

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Dung Dịch Cồn Y Tế 70 Độ 500ml

33.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Dung Dịch Cồn Y Tế 70 Độ 60ml

4.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Dung Dịch Cồn Y Tế 90 Độ 500ml

33.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Dung Dịch Cồn Y Tế 90 Độ 60ml

4.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Dung Dịch Nước Muối MeKo 500ml

16.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Dung Dịch Nước Muối VP

8.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Dung Dịch Rửa Tay Sát Khuẩn Clincare 500ml

145.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Dung Dịch Sát Khuẩn Povidine 20ml

8.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Dung Dịch Sát Khuẩn Povidine 500ml

85.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Dung Dịch Sát Khuẩn Povidine 90ml

19.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Gel Rửa Tay Khô Clinhands 500ml

165.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Gel Rửa Tay Khô Clinhands 70ml

45.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Nước Cất Vô Khuẩn 500ml

25.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Nước Oxy Già 60ml

4.000

Dung Dịch Y Tế - Túi Sơ Cứu

Túi Sơ Cấp Cứu

95.000