Trang thiết bị y khoa

Hiển thị một kết quả duy nhất

Nồi Hấp - Tủ Thuốc Y Tế

2.600.000
2.300.000

Bàn Ăn Y Khoa

Bàn Ăn Gắn Xe Lăn

250.000

Giường - Băng Ca Y Tế

Băng Ca Y Tế Nhôm

880.000

Giường - Băng Ca Y Tế

Bục Tựa Lưng

750.000
1.020.000
650.000

Giường - Băng Ca Y Tế

Giường Bệnh Nhân

2.500.000

Giường - Băng Ca Y Tế

Giường Bệnh Nhân Hai Tay Quay Tốt

3.700.000

Giường - Băng Ca Y Tế

Giường Bệnh Nhân Một Tay Quay Tốt

3.100.000

Nồi Hấp - Tủ Thuốc Y Tế

Nồi Hấp Khô GALY

1.000.000

Nồi Hấp - Tủ Thuốc Y Tế

Tủ Thuốc Y Tế

290.000

Trang thiết bị y khoa

Xe Lắc Tay Có Mui

3.500.000

Trang thiết bị y khoa

Xe Lắc Tay Không Mui

3.300.000

Trang thiết bị y khoa

Xe Lăn Bô

1.790.000

Trang thiết bị y khoa

Xe Lăn Du Lịch Bánh Nhỏ

1.790.000

Trang thiết bị y khoa

Xe Lăn Du Lịch Đỏ

2.190.000

Trang thiết bị y khoa

Xe Lăn Du Lịch Xanh

2.190.000

Trang thiết bị y khoa

Xe Lăn Đa Năng

2.700.000

Trang thiết bị y khoa

Xe Lăn Thường

1.490.000

Trang thiết bị y khoa

Xe Tiêm 2 Tầng Có Hộc

700.000

Trang thiết bị y khoa

Xe Tiêm 2 Tầng Không Hộc

700.000