Dụng Cụ Tai Mũi Họng

Hiển thị một kết quả duy nhất

Dụng cụ chuyên khoa

Bình Rửa Mũi PARI

320.000

Dụng cụ chuyên khoa

Đèn Khám Tai Ri-Scope L 3701

4.200.000

Dụng cụ chuyên khoa

Khai Khí Quản Hai Nòng Shiley

1.650.000

Dụng cụ chuyên khoa

Merocel Cầm Máu Mũi

1.650.000